• contact@amco.com.vn
  • 0903 303 007

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM

Xu hướng phát triển của lĩnh vực kế toán
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên công nghệ số, kết nối toàn cầu, mang lại cơ hội phát triển cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực; trong đó, lĩnh vực kế toán bị tác động rõ nét nhất. Khi ứng dụng công nghệ số, công tác kế toán không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
Cơ hội đối với lĩnh vực kế toán Việt Nam

Cơ hội đối với lĩnh vực kế toán Việt Nam
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với xu thế hội nhập mạnh mẽ đã và đang mang tới nhiều cơ hội trong lĩnh vực kế toán. Thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với mạng không dây đã rút ngắn khoảng cách địa lý trong thực hiện công việc kế toán.

Vấn đề đặt ra trong lĩnh vực kế toán Việt Nam
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc, tự do thương mại, cạnh tranh bình đẳng và ngày càng gay gắt thì các thông tin tài chính cần tuân theo chuẩn mực quốc tế là tất yếu. Thời gian qua, Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), đã được xây dựng, hoàn thiện theo các Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) để phù hợp với đặc điểm nền kinh tế, cũng như tình hình DN Việt Nam trong xu thế hội nhập. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, giữa VAS và IAS/IFRS (chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) hiện nay vẫn còn khoảng cách lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hội nhập của kế toán Việt Nam.

————————————

Liên hệ Đại lý thuế AMCO :
Hotline : 0903 074 007
Địa chỉ : A002 The Splendor, 27 Nguyen Van Dung St,
Ward 6, Go Vap Dist, HCMC.
Chi tiết : https://bit.ly/3kwYbrJ ( nguồn http://tapchitaichinh.vn/)

Hotline: 0903303007