• contact@amco.com.vn
 • 0903 303 007

Thành lập công ty

Bạn đang cân nhắc về loại hình Doanh nghiệp phù hợp để thành lập? Nếu:

 • Một cá nhân/tổ chức góp vốn, bạn phải chọn thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên hoặc Doanh nghiệp tư nhân nếu là một cá nhân.
 • Có từ 2 đến dưới 50 người, bạn có thể chọn công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên.
 • Có 3 người trở lên, bạn có thể chọn Công Ty Cổ Phần bên cạnh loại hình công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên.

BẠN CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY

 • Tên công ty (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tên viết tắt).
 • Địa chỉ trụ sở Công ty.
 • Xác định ngành nghề kinh doanh (bao gồm ngành chính và các ngành nghề khác).
 • Vốn điều lệ/vốn pháp định.
 • Giấy tờ tùy thân của Giám đốc/Đại diện pháp luật/Chủ sở hữu Công ty/Các thành viên góp vốn. Tất cả phải được sao y (không quá 03 tháng).

Đại lý thuế A&M có thể giúp bạn:

 • Tư vấn chi tiết về thủ tục thành lập công ty.
 • Kiểm tra trước địa chỉ dự kiến đặt trụ sở Công ty có được phép sử dụng để đăng ký.
 • Kiểm tra tên Công ty dự kiến đặt để tránh bị trùng với các Doanh nghiệp đã đặt tên trước đó.
 • Xác định mã ngành kinh doanh phù hợp với hệ thống ngành nghề Quốc gia đã quy định.
 • Soạn, nộp, nhận giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.
 • Làm dấu và phát hành mẫu dấu.

Ngoài ra, dịch vụ của ĐẠI LÝ THUẾ A&M còn có:

 • Cung cấp địa chỉ văn phòng – lập bảng hiệu công ty (nếu khách hàng có nhu cầu).
 • Soạn hồ sơ chứng nhận góp vốn/sổ cổ đông.
 • Mở tài khoản Ngân hàng và thông báo tài khoản và đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Soạn hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Điều lệ, các biên bản họp, quyết định,…).

Các thủ tục cần thiết để hoàn thiện pháp lý sau thành lập:

 • Mua chứng thư số để nộp báo cáo thuế; nộp tiền thuế; khai hải quan; khai BHXH.
 • Mở tài khoản ngân hàng; đăng ký nộp thuế qua mạng điện tử.
 • Nộp lệ phí môn bài bằng phương thức nộp điện tử.
 • Lập bảng hiệu công ty tại trụ sở công ty (bao gồm tên công ty, địa chỉ đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); Cơ quan thuế sẽ kiểm tra việc này trước khi chấp thuận cho doanh nghiệp đủ điều kiện xuất hóa đơn.
 • Lập văn bản đăng ký sử dụng hóa đơn.
 • Thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan chức năng.
 • In hóa đơn hoặc tạo hóa đơn điện tử.
 • Thông báo phát hành hóa đơn.

Lưu ý quan trọng:

Với kinh nghiệm nhiều năm của ĐẠI LÝ THUẾ A&M và thực tế phải thường xuyên giải quyết nhiều rắc rối của các công ty khách hàng bị xử phạt do “QUÊN” các thủ tục kể trên. Chúng tôi nhấn mạnh rằng bạn “BẮT BUỘC” phải thực hiện các công việc này. Hãy chắc chắn các thủ tục trên phải hoàn thành kịp thời nhằm tránh các rủi ro.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Đăng ký

Hotline: 0903303007