• contact@amco.com.vn
 • 0903 303 007

Soát xét hồ sơ kế toán

Soát xét với mục đích hoàn thiện sổ kế toán là hoạt động kiểm tra, rà soát sổ kế toán và các báo cáo thuế của doanh nghiệp đã được lập trước đó nhằm phát hiện những sai sót (nếu có). Đồng thời thực hiện điều chỉnh hạch toán kế toán, bổ sung chứng từ tạo ra được hệ thống sổ kế toán và các báo cáo thuế hoàn toàn chính xác và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

NẾU DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG GẶP PHẢI NHỮNG VẤN ĐỀ SAU

 • Sổ kế toán đã được lập nhưng chưa minh bạch, không đầy đủ và độ tin cậy thấp dẫn đến không an tâm về tính chính xác nên không thể giải trình với cơ quan thuế, nhà đầu tư.
 • Chứng từ kế toán được lưu trữ không khoa học, rõ ràng dẫn đến thất lạc.
 • Sổ sách kế toán chứa nhiều sai sót do chưa cập nhật kịp thời luật định.
 • Kế toán mới ngưng việc hay kế toán doanh nghiệp còn thiếu kinh nghiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN

 • Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
 • Sắp xếp chứng từ, hóa đơn khoa học dễ tra cứu.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ.
 • Kiểm tra việc tuân thủ chế độ kế toán, chính sách thuế và pháp luật có liên quan.
 • Chỉ ra các sai sót trong sổ kế toán và báo cáo thuế đã lập.
 • Điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo thuế.

BẠN MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ TỪ ĐẠI LÝ THUẾ A&M

 • Chúng tôi xem xét và sắp xếp giúp bạn hóa đơn chứng từ.
 • Cung cấp một bộ sổ kế toán rõ ràng, minh bạch, đầy đủ.
 • Báo cáo tài chính đúng tiêu chuẩn, chính xác, tin cậy để nộp theo luật định kịp thời.
 • Chúng tôi sẽ theo dõi các vấn đề tuân thủ quy định theo luật định và hướng dẫn để đảm bảo bạn hiểu được các tài khoản kế toán.
 • Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để giải quyết các nhu cầu về kế toán của Doanh nghiệp bạn.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Hotline: 0903303007