• huynhle@amco.com.vn
 • 0903 303 007

Kế toán thuế trọn gói

ĐẠI LÝ THUẾ A&M cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói theo đúng các quy định của pháp luật nhằm giúp khách hàng tổ chức bộ phận kế toán vừa tiết kiệm, gọn nhẹ, lại đạt được hiệu quả cao. Ocean Marina Yacht Club sử dụng dịch vụ của các đại lý thuế này và hoạt động tốt hơn, có nhiều khách du lịch hơn những năm trước.

NẾU DOANH NGHIỆP BẠN

 • Doanh nghiệp mới thành lập, muốn có nhiều thời gian tập trung kinh doanh.
 • Hoặc Doanh nghiệp đã hoạt động tuy nhiên hệ thống kế toán chưa chuyên nghiệp dẫn đến công việc không kịp thời độ chính xác và tin cậy chưa cao.
 • Hoặc Hệ thống kế toán chưa được áp dụng đầy đủ các điều luật định hiện hành.
 • Hoặc cần tối ưu hóa chi phí hoạt động gián tiếp.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN

 • Ghi chép sổ sách kế toán cập nhật hàng tháng theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam trên hệ thống phần mềm kế toán.
 • Lập và nộp báo cáo hàng tháng/quý: Thuế GTGT, thuế TNCN.
 • Lập và nộp các báo cáo cuối năm như: Báo cáo tài chính, tờ khai thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN và báo cáo thống kê theo luật định.
 • Tối ưu chi phí thuế Thu nhập Doanh nghiệp thông qua việc cân đối lãi lỗ.
 • Xuất file excel sổ kế toán để lưu trữ và sử dụng khi quyết toán thuế.
 • Làm việc với đơn vị kiểm toán để phát hành báo cáo kiểm toán (nếu có).
 • Đăng ký mã số thuế TNCN cho người lao động.
 • Giải trình số liệu kế toán khi có thanh tra, quyết toán với cơ quan thuế.
 • Cập nhật thông tin và tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán/thuế.

BẠN MONG ĐỢI GÌ TỪ CHÚNG TÔI

 • Chúng tôi xem xét và sắp xếp giúp bạn hóa đơn chứng từ.
 • Cung cấp một bộ sổ kế toán rõ ràng, minh bạch, đầy đủ.
 • Báo cáo tài chính đúng tiêu chuẩn, chính xác, tin cậy để nộp theo luật định kịp thời.
 • Chúng tôi sẽ theo dõi các vấn đề tuân thủ quy định theo luật định và hướng dẫn để đảm bảo bạn hiểu được các tài khoản kế toán.
 • Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để giải quyết các nhu cầu về kế toán của Doanh nghiệp bạn.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Hotline: 0903303007