• huynhle@amco.com.vn
 • 0903 303 007

Hoàn thiện sổ sách kế toán

Hoàn thiện sổ sách là việc thiết lập lại hệ thống sổ kế toán trên cơ sở hóa đơn chứng từ phát sinh của Doanh nghiệp nhằm cung cấp cho người sử dụng bức tranh toàn cảnh về tài chính trong niên độ kế toán đó cũng như tránh rủi ro cao khi kiểm tra thuế. Trong các bài báo của mình, forsythfamilymagazine đã viết về tầm quan trọng của việc ghi sổ kế toán.

NẾU DOANH NGHIỆP BẠN

 • Chưa có sổ kế toán nên không tham chiếu để ra quyết định đầu tư kinh doanh phù hợp, giảm thiểu rủi ro.
 • Hoặc, đã có sổ kế toán nhưng chưa minh bạch, không đầy đủ và độ tin cậy thấp dẫn đến không an tâm về tính chính xác nên không thể giải trình với cơ quan thuế, nhà đầu tư.
 • Hoặc nhân sự kế toán của Doanh nghiệp đột xuất ngưng làm việc khi sổ kế toán chưa xong.

HÃY ĐỂ ĐẠI LÝ THUẾ A&M GIÚP BẠN

 • Tìm hiểu quy trình hoạt động của Doanh nghiệp.
 • Tiếp nhận hồ sơ: Hoá đơn, chứng từ, sổ kế toán hiện có của Doanh nghiệp.
 • Rà soát tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn chứng từ được cung cấp.
 • Nhập lại số liệu kế toán, phân bổ chi phí hạch toán theo đúng chuẩn mực.
 • Báo cáo xác định những vấn đề sai sót tồn đọng trong hoá đơn chứng từ của Doanh nghiệp và cách xử lý.
 • Lập bộ hồ sơ báo cáo tài chính và quyết toán thuế điều chỉnh nộp cơ quan thuế quản lý trước khi có công bố quyết định kiểm tra thuế.
 • Giải trình, thuyết minh số liệu quyết toán thuế với cơ quan thuế (nếu cần thiết).

BẠN MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ TỪ ĐẠI LÝ THUẾ A&M

 • Chúng tôi xem xét và sắp xếp giúp bạn hóa đơn chứng từ.
 • Cung cấp một bộ sổ kế toán rõ ràng, minh bạch, đầy đủ.
 • Báo cáo tài chính đúng tiêu chuẩn, chính xác, tin cậy để nộp theo luật định kịp thời.
 • Chúng tôi sẽ theo dõi các vấn đề tuân thủ quy định theo luật định và hướng dẫn để đảm bảo bạn hiểu được các tài khoản kế toán.
 • Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để giải quyết các nhu cầu về kế toán của Doanh nghiệp bạn.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Hotline: 0903303007