• contact@amco.com.vn
 • 0903 303 007

Giải thể công ty

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 có nhiều tình huống dẫn đến phải Giải thể Doanh nghiệp (có thể là tự nguyện giải thể hoặc bắt buộc phải giải thể), như:

 • Giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp.
 • Khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục.
 • Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện để giải thể Doanh nghiệp:

 • Các quy định về giải thể doanh nghiệp không chỉ tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là còn bảo vệ quyền lợi của những chủ thể có liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt tồn tại. Do vậy, việc xác định rõ điều kiện để tiến hành giải thể doanh nghiệp là hết sức cần thiết.
 • Vấn đề mấu chốt trong giải thể doanh nghiệp là giải quyết những khoản nợ và những hợp đồng mà doanh nghiệp đã giao kết trước khi chấm dứt tồn tại. Các khoản nợ và hợp đồng này có thể được thực hiện bằng các giải pháp như: doanh nghiệp tiến hành thanh toán hết các khoản nợ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng; chuyển giao nghĩa vụ thanh toán nợ và nghĩa vụ hợp đồng cho chủ thể khác theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
 • Giải thể doanh nghiệp có hai trường hợp là giải thể tự nguyện hoặc giải thể bắt buộc. Nhưng cho dù là giải thể tự nguyện hay giải thể bắt buộc thì điều kiện đặt ra là doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán được các nghĩa vụ tài chính của mình. Đây là quy định nhằm đảm bảo tối đa quyền, lợi ích của những người có liên quan tới doanh nghiệp như người lao động trong doanh nghiệp hay các chủ nợ.

Đại lý thuế A&M sẽ thay mặt Doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến giải thể:

 • Xác nhận tình trạng nợ thuế liên quan đến hoạt động Xuất nhập khẩu với Tổng Cục Hải Quan.
 • Tư vấn xử lý thanh toán các khoản nợ theo trình tự: i) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; ii) Nợ thuế; iii) Các khoản nợ khác; iv) Thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.
 • Lập và nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan thuế; Thay mặt Doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế để làm thủ tục khóa mã số thuế.
 • Lập và nộp hồ sơ trả Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư.

Những ưu điểm khi dùng dịch vụ giải thể Doanh nghiệp tại Đại lý thuế A&M:

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh và hiệu quả.
 • Kinh nghiệm xử lý hồ sơ kế toán thuế trước khi nộp hồ sơ giải thể.
 • Tư vấn rõ ràng, xử lý nghiệp vụ khi kiểm tra để khóa mã số thuế.

Dịch vu giải thể của Đại lý thuế A&M còn bao gồm:

 • Giải thể chi nhánh phụ thuộc.
 • Giải thể chi nhánh độc lập.
 • Giải thể VPĐD/ĐĐKD.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:

Hotline: 0903303007