Hoàn thiện sổ sách kế toán

Hoàn thiện sổ sách kế toán

Hoàn thiện sổ sách – chứng từ kế toán là kiểm tra lại hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp, lập Báo cáo tài chính, tư vấn điều chỉnh các sai phạm về thuế để hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, đồng thời thiết lập sổ sách kế toán về sau để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả tốt nhất, và chịu trách nhiệm giải trình quyết toán thuế một cách kịp thời, chính xác, đúng pháp luật.

Nếu doanh nghiệp bạn đang gặp phải những vấn đề sau:

 • Có quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế nhưng chưa làm hệ thống sổ kế toán hoặc sổ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, độ tin cậy thấp.
 • Bị cơ quan thuế phạt và ấn định thuế khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra.
 • Không có thông tin chính xác để doanh nghiệp ra quyết định phù hợp.
 • Kế toán doanh nghiệp không đủ khả năng hoàn thiện sổ sách kế toán theo quy định pháp luật.
 • Kế toán nghỉ việc không hoàn chỉnh sổ sách cho công ty hoặc công ty chưa kịp thuê kế toán mới thay thế.
 • Thuê dịch vụ kế toán không uy tín, dịch vụ kế toán không hoàn thành sổ sách kế toán cho doanh nghiệp theo như hợp đồng đã thỏa thuận.

Chúng tôi giúp bạn:

 • Tiếp nhận hồ sơ: Hoá đơn, chứng từ, sổ kế toán hiện có của Doanh nghiệp.
 • Rà soát tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn chứng từ được cung cấp.
 • Tìm hiểu quy trình hoạt động của Doanh nghiệp
 • Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.
 • Làm lại bộ hồ sơ báo cáo tài chính và quyết toán thuế điều chỉnh nộp cơ quan thuế quản lý trước khi quyết toán thuế.
 • Báo cáo xác định những vấn đề sai sót tồn đọng trong hoá đơn chứng từ của Doanh nghiệp và cách xử lý.
 • Giải trình, thuyết minh số liệu quyết toán thuế với cơ quan thuế (nếu cần thiết).

Những ưu điểm khi dùng dịch vụ tại A&M

 • Không phát sinh các khoản chi phí liên quan tới kế toán nội bộ (bàn ghế, máy in, máy vi tính, văn phòng phẩm, chi phí đi lại…)
 • Luôn cập nhật kịp thời về luật và chế độ kế toán hiện hành mang lại lợi ích thiết thực chodoanh nghiệp. Hoàn thiện chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và lập bổ sung hồ sơ quyết toán thuế cũng như điều chỉnh Báo cáo thuế; Báo cáo quyết toán các năm và Báo cáo tài chính năm cho đúng với quy định của Luật thuế hiện hành để nộp lại trước khi Cơ quan thuế vào kiểm tra.
 • Doanh nghiệp được Amcotax đứng ra bảo vệ lợi ích trước Cơ quan thuế và có trách nhiệm giảitrình trực tiếp khi quyết toán thuế thực tế.
 • Doanh nghiệp có thể tự tin với sổ sách để thực hiện quyết toán thuế sau khi hoàn thiện sổ sách kế toán trong các năm.

Bảng giá dịch vụ

Công ty Dịch vụ
Không phát sinh
800
Dưới 10 hóa đơn
1.200.000
Từ 10 - 20 hóa đơn
1.500.000
Từ 21 - 30 hóa đơn
2.000.000
Từ trên 30 hóa đơn
+ 100.000 đồng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm
Công ty Thương mại
Không phát sinh
800
Dưới 10 hóa đơn
1.500.000
Từ 10 - 20 hóa đơn
1.800.000
Từ 21 - 30 hóa đơn
2.500.000
Từ trên 30 hóa đơn
+ 100.000 đồng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm
Công ty Sản xuất – Gia công
Không phát sinh
800
Dưới 10 hóa đơn
1.800.000
Từ 10 - 20 hóa đơn
2.000.000
Từ 21 - 30 hóa đơn
2.700.000
Từ trên 30 hóa đơn
+ 200.000 đồng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm
Công ty Xây dựng
Không phát sinh
800
Dưới 10 hóa đơn
1.800.000
Từ 10 - 20 hóa đơn
2.000.000
Từ 21 - 30 hóa đơn
2.700.000
Từ trên 30 hóa đơn
+ 200.000 đồng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm
Amcotax
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Lý Thuế A&M
A:
A0.02 The Splendor, 27 Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Q.Gò Vấp, TP.HCM
T:
028 2226 4353
E:
amcotax@amco.com.vn
amco.com.vn