• contact@amco.com.vn
 • 0903 303 007

Dịch vụ thuế cho doanh nghiệp

Tất cả các công ty hiện diện tại Việt Nam đều phải thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế và nộp thuế theo luật định.

Thuế là mối quan tâm hàng đầu với các Doanh nghiệp. Hiểu và áp dụng đúng các sắc thuế giúp chủ động trong thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế đồng thời tránh phát sinh các khoản phạt, truy thu ngoài kế hoạch.

Các Doanh nghiệp phải tuân thủ hoặc sẽ bị hạn chế trong hoạt động (Phong tỏa tài khoản ngân hàng để cưỡng chế nộp thuế/Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng,…) Cơ quan thuế thực hiện rất nghiêm trong quản lý thuế.

Do đó, điều quan trọng là doanh nghiệp phải tuân thủ và chủ động quản lý các yêu cầu về thuế. Để làm như vậy công ty phải nộp tờ khai thuế chính xác và sử dụng kế hoạch thuế cẩn thận.

Các loại thuế phổ biến mà Doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam phải nộp:

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Kỳ kê khai thuế TNDN theo năm tài chính (ở Việt Nam thông thường tờ khai quyết toán TNDN phải nộp trước 30/03 của năm dương lịch tiếp theo năm tài chính). Sử dụng dịch vụ kê khai thuế TNDN của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ quy định về thuế theo luật định với khoản nộp thuế là tối ưu nhất. Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh cộng với sự tư vấn của A&M bạn sẽ có ngay quyết định hợp pháp về thuế và sử dụng công cụ thuế hiệu quả trong dài hạn.

Đại lý thuế A&M thực hiện giúp bạn

 • Tư vấn, cập nhật chính sách thuế cơ bản và chuyên sâu (Chuyển giá, Các Hiệp định về thuế,…).
 • Chuẩn bị các tài liệu để tính toán thuế TNDN theo luật định.
 • Tính thuế TNDN chi tiết thông qua cân đối doanh thu – chi phí.
 • Kê khai thuế, nộp thuế thay khi có sự xác nhận cuối cùng về nghĩa vụ thuế.
 • Phúc đáp về thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT)

Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam bắt buộc nộp tờ khai VAT theo tháng (không quá ngày 20 của tháng tiếp theo tháng báo cáo) hoặc theo quý (không quá ngày 30 của quý tiếp theo quý báo cáo) cho dù có phát sinh hoạt động kinh doanh hay không. Thuế suất VAT sẽ được áp dụng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau. Tại Việt Nam có:

 • Đối tượng không chịu thuế GTGT.
 • Nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0%.
 • Nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 5%.
 • Nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10%.
 • Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT Áp dụng đúng thuế suất sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ, chính xác nghĩa vụ thuế. Giá tính thuế GTGT: Với hàng hóa dịch vụ ở các khâu khác nhau như: DN tự sản xuất để bán ra, hàng hóa dịch vụ nhập khẩu, hàng hóa sử dụng nội bộ, sử dụng hco hoạt động khuyến mãi,… sẽ có quy định để xác định giá tính thuế khác nhau. Thời điểm xác định thuế GTGT: Những hoạt động kinh doanh khác nhau sẽ có thời điểm xác định thuế GTGT tương ứng. Xác định thời điểm này rất quan trong để tính toán nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ kê khai thuế. Bất cứ sai sót nào về kê khai xác định thuế cũng có thể gây ra thiệt hại về thuế. Thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Doanh nghiệp.

Đại lý thuế A&M có thể đảm nhiệm:

 • Tư vấn chính sách thuế GTGT hiện hành cập nhật nhật.
 • Rà soát hóa đơn đầu vào, đầu ra đảm bảo số liệu kê khai chính xác.
 • Lập, nộp báo cáo thuế GTGT theo luật định đúng hạn và trích nộp tiền thuế khi có xác nhận cuối cùng về nghĩa vụ thuế.
 • Nếu là đối tượng được hoàn thuế GTGT và đáp ứng đủ điều kiện quy định, Đại lý thuế A&M sẽ lập bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
 • Phúc đáp về thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Với Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam có phát sinh chi trả tiền công, tiền lương cho người lao động đều phải thực hiện nghĩa vụ khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN. Báo cáo thuế TNCN có thể nộp theo tháng hoặc theo quý tùy từng trường hợp và hàng năm đều phải nộp Báo cáo quyết toán thuế TNCN với luật định hạn cuối là ngày 30/3 năm sau năm phải báo cáo.

Nếu doanh nghiệp băn khoăn:

 • Nên trả lương NET hay Gross cho người lao động?
 • Phụ cấp, phúc lợi, tiền thưởng của người lao động có bị tính thuế TNCN hay không?
 • Khi nào thì phải khấu trừ và nộp thuế TNCN?
 • Quyết toán thuế TNCN như thế nào cho đúng?
 • Phúc đáp về thuế TNCN khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Đại lý thuế A&M có thể:

 • Tư vấn, cập nhật chính sách thuế TNCN hiện hành.
 • Tập hợp các tài liệu phục vụ cho việc tính toán thuế TNCN.
 • Tính toán thuế TNCN chi tiết cho từng nhân sự.
 • Lập, nộp tờ khai TNCN hàng tháng/quý/quyết toán năm và trích nộp tiền thuế khi có xác nhận cuối cùng về nghĩa vụ thuế.

BẠN MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ TỪ DỊCH VỤ THUẾ CỦA ĐẠI LÝ THUẾ A&M:

 • Bạn sẽ hiểu được chi tiết luật định về các loại thuế mà Doanh nghiệp phải nộp.
 • Thủ tục kê khai nộp thuế chính xác, kịp thời.
 • Tối ưu hóa các loại thuế phải nộp.
 • Hỗ trợ phúc đáp cho cơ quan thuế quản lý kịp thời, hiệu quả.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Hotline: 0903303007