• contact@amco.com.vn
 • 0903 303 007

Chữ ký số – Hóa đơn điện tử

 

1/ Bảng giá Hóa đơn điện tử:
* Phí gói hóa đơn

* Phí thiết kế mẫu hóa đơn. 

* Phí tích hợp PM kế toán. : Viettel miễn phí cung cấp đường dẫn, phí tùy thuộc vào
Phần mềm kế toán đối tác đang sử dụng

2/ Bảng giá chữ ký số HSM (chỉ ký hóa đơn điện tử):

 Khách hàng dùng dịch vụ hóa đơn điện tử bắt buộc phải có chữ ký số đi kèm. Có
thể sử dụng chữ ký số đang dùng hoặc mua mới, trường hợp mua mới kèm gói hóa
đơn được hưởng chính sách ưu đãi:

 • Lợi ích khách hàng:
   Nhanh chóng sử dụng dịch vụ sau khi ký hợp đồng, lựa chọn mẫu hóa đơn sẵn có,
  được cấp account để phát hành, quản lý hóa đơn trên hệ thống Hóa đơn điện tử
  của Viettel.
   Viettel đảm bảo hạ tầng, lưu trữ hóa đơn, cung cấp website tra cứu (dùng chung)
  cho khách hàng.
   Lưu trữ miễn phí hóa đơn đã phát hành trên hệ thống Viettel trong vòng 10 năm.
  Ghi chú:
   Giá trên báo giá đã bao gồm VAT.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG VIETTEL- CA

Quý khách có nhu cầu đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử xin vui lòng liên hệ:
Đại lý thuế AMCO
0903 074 007 – 0908 856085

Hotline: 0903303007