slide

Công ty TNHH DV Kế toán và tư vấn thuế A&M hoạt động trong các lĩnh vực sau:

Tư vấn thuế
Đào tạo kế toán
Các dịch vụ triển khai
Cung cấp nhân sự kế toán
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Đăng ký lao động và bảo hiểm xã hội

xem tiếp
slide

Thành viên sáng lập của chi hội hành nghề kế toán Việt Nam

Đây là tổ chức thuộc hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA)
Là một môi trường phát triển nghề nghiệp lành mạnh
Dành cho các kế toán viên hành nghề chuyên nghiệp

xem tiếp
slide

Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp

Báo cáo thuế Giá trị gia tăng hàng tháng
Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Giá trị gia tăng và các loại chứng từ khác hàng quý.
Báo cáo tạm tính thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng quý
Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng/hàng quý
Quyết toán thuế nhà thầu phụ khi có phát sinh
Báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân hàng năm.
Tờ khai thuế môn bài (nếu có sự thay đổi về vốn)

xem tiếp
slide

Cung cấp dịch vụ tư vấn thuế

Tư vấn luật thuế, chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho các tổ chức, cá nhân.
Tư vấn các khoản thu nhập được giảm trừ khi tính thuế Thu nhập cá nhân.
Tư vấn chế độ miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.
Lập hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.
Lập hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân.

xem tiếp
slide

Đào tạo kế toán và cung cấp dịch vụ cho thuê nhân sự kế toán chuyên nghiệp

Đào tạo kế toán dựa trên giáo trình chuẩn của Việt nam
Học viên dễ dàng tiếp cận hệ thống chuẩn kế toán theo từng đặc thù loại hình doanh nghiệp
Nhân sự được cung cấp đảo bảo chất lượng, phong cánh làm việc chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp

xem tiếp
slide

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

Tư vấn cho bạn về những quy định của luật pháp thuộc lĩnh vực bạn dự kiến kinh doanh theo hệ thống mã ngành nghề được nhà nước quy định
Tư vấn và lập hồ sơ đăng ký kinh doanh nộp Sở Kế hoạch đầu tư xin Giấy phép.
Thực hiện công việc đúng thời gian thoả thuận, nhanh chóng, chính xác.
Thực hiện các thủ tục sau đăng ký kinh doanh (xin dấu tròn doanh nghiệp, đăng bố cáo 3 kỳ,lập hồ sơ pháp nhân khai thuế)

xem tiếp
Hỗ trợ trực tuyến
Sự kiện nổi bật